Skip to content

Technika

Rekuperačné jednotky

Aby ste mohli rekuperáciu vo svojom dome využiť, potrebujete na to zariadenie, takzvanú rekuperačnú jednotku. Je to vetracie zariadenie, ktoré umožní rekuperáciu, čiže návrat tepla z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu zvonka.

Rekuperačná jednotka sa skladá zo skrine s dvoma ventilátormi, doskového alebo rotačného výmenníka tepla, filtrov a ovládania. V skrini dochádza k odovzdávaniu tepla cez hliníkové lamely rekuperátora bez zmiešania vzduchových prúdov.

Získava sa tak spätne energia už raz vložená do vykurovania priestorov, ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Čerstvý vzduch je dohrievaný na požadovanú teplotu vstavaným ohrievačom v relatívne nízkom počte dní s extrémne nízkou teplotou vonkajšieho vzduchu.

Vzhľadom na nepretržité vetranie upraveným vzduchom sa zlepšuje tepelný a vlhkostný stav vnútorného prostredia bytu. Rekuperačný systém býva kombinovaný s vykurovacím systémom, ktorý dopĺňa časť tepelných strát budovy.

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla sú najvhodnejším riešením pre domy, kde nie je technicky možné otvoriť okná alebo kvôli vysokej prašnosti alebo hlučnosti okolia je otvorenie okien nevhodné.

Centrálne vysávače

Jednotka centrálneho vysávača je umiestnená v technickej miestnosti, kotolni alebo garáži a odpadá tým nepríjemné prenášanie ťažkého prístroja pripojeného na elektrickej šnúre. K jednotke CV vedie potrubie s hadicovými zásuvkami. Počet zásuviek je navrhnutý podľa potreby a veľkosti domu, pri priemernej veľkosti je to 1-2 zásuvky na poschodie. Stačí len zasunúť ultraľahkú hadicu do vysávačovej zásuvky a akékoľvek vysaté nečistoty miznú potrubím mimo upratované priestory. Po pripojení hadice do zásuvky sa zapne centrálny vysávač, vysávaný prach zostane vo vedierku agregátu a vyčistený, prefiltrovaný vzduch sa odvádza mimo dom, výfukovým potrubím.

Naša firma ponúka hneď niekoľko možností ako docieliť stopercentne hygienicky čistého prostredia s vynaložením najnižších nákladov na zaobstaranie a následnú prevádzku pri maximálnej úspore času stráveného upratovaním.

Rekuperačné jednotky a centrálne vysávače